Tokarene drvene noge za stolove i nameštaj. Drvene noge od punog drveta. Kozje noge od  bukve za stilski nameštaj.
Katalog tokarenih drvenih noga za stolove

 

Navedene cene su sa uračunatim PDV-om:

 

 

Kozje noge za stilski namestaj

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Izradjen od materijala prečnika:

Dužina elementa:

Cena / kom
Bukva

Cena / kom
Jasen

Cena / kom
Hrast

KN-1

65mm

39mm

57 x 57 mm

340 mm

450 din

--- din

--- din

KN-2

75mm

41mm

67 x 67 mm

340 mm

530 din

--- din

--- din

KN-3

67mm

39mm

57 x 57 mm

420 mm

580 din

--- din

--- din

KN-4

77mm

48mm

67 x 67 mm

420 mm

710 din

--- din

--- din

KN-5

125mm

50mm

77 x 77 mm

520 mm

1070 din

--- din

--- din

KN-6

100mm

51mm

78 x 78 mm

730 mm

1290 din

--- din

--- din

KN-7

130mm

56mm

93 x 93 mm

740 mm

1870 din

--- din

--- din

KN-8

127mm

72mm

110 x 110 mm

740 mm

2460 din

--- din

--- din

 

Tokarene drvene noge za stolove , noga za sto

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Dužina elementa:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-01-1

195mm

90mm

730 mm

2950 din

4970 din

4870 din

AS-AL-01-2

133mm

70mm

500 mm

1650 din

2810 din

2730 din

AS-AL-01-3

112mm

60mm

420 mm

1220 din

2070 din

2010 din

 

A picture containing textDescription automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 12 - Spirala

75mm

750mm

4340 din

- din

- din

 

1

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 12 - Pruge

75mm

750mm

3770 din

- din

- din

 

1

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 12

75mm

750mm

3020 din

- din

- din

 

A picture containing textDescription automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 11 Pruge

80mm

750mm

4300 din

- din

- din

 

A picture containing whiteboardDescription automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 11

80mm

750mm

3450 din

- din

- din

 

Diagram
Description automatically generated with medium confidence

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 10 Spirala

70mm

750mm

3290 din

- din

- din

 

A picture containing text, furniture, table
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 10 Pruge

70mm

750mm

3120 din

- din

- din

 

Diagram
Description automatically generated with low confidence

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 10

70mm

750mm

2960 din

- din

- din

 

Chart, diagram, funnel chart
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 9

80mm

750mm

4290 din

- din

- din

 

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 8 Spirala

80mm

750mm

4300 din

- din

- din

 

A picture containing furniture, table
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 8

80mm

750mm

3440 din

- din

- din

 

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 7 Pruge

90mm

750mm

5400 din

- din

- din

 

A picture containing table
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 7

90mm

750mm

4350 din

- din

- din

 

A picture containing diagram
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 6 Pruge

90mm

750mm

5440 din

- din

- din

 

Chart
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 6

90mm

750mm

4350 din

- din

- din

 

A picture containing text, table
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 5 Pruge

80mm

750mm

4300 din

- din

- din

 

A picture containing text, table
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 5

80mm

750mm

3440 din

- din

- din

 

A picture containing text, table
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 4 Spirala

80mm

750mm

4300 din

- din

- din

 

Diagram
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 4

80mm

750mm

3450 din

- din

- din

 

A picture containing chart
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 3

80mm

730mm

2880 din

4895 din

4750 din

 

A picture containing text, tableDescription automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 2

70mm

750mm

2960 din

- din

- din

 

A picture containing diagram
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

STO 1

80mm

750mm

3440 din

- din

- din

 

A picture containing text
Description automatically generated

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-15

70mm

730mm

2520 din

- din

- din

 

 

Drvene noge za stolove

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-14

80mm

750mm

2880 din

- din

- din

 

Drvene noge za stolove

Šifra:

a (mm)

b (mm)

Dužina elementa:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-02-1

195mm

90mm

730 mm

2950 din

4970 din

4870 din

AS-AL-02-2

133mm

70mm

500 mm

1650 din

2810 din

2730 din

AS-AL-02-3

112mm

60mm

420 mm

1220 din

2070 din

2010 din

 

Noge za stolove od drveta

Šifra:

a (mm)

c (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-03-1

80mm

150mm

730 mm

2650 din

4500 din

4370 din

AS-AL-03-2

60mm

105mm

500 mm

1440 din

2450 din

2380 din

AS-AL-03-3

50mm

85mm

420 mm

1190 din

2030 din

1960 din

 

Nogari za stolove od drveta

Šifra:

a (mm)

c (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-04-1

80mm

180mm

730 mm

2650 din

4500 din

4370 din

AS-AL-04-2

60mm

125mm

500 mm

1440 din

2450 din

2380 din

AS-AL-04-3

50mm

105mm

420 mm

1190 din

2030 din

1960 din

 

Noge za stolove od masiva: bukva , hrast i jasen.

Šifra:

a (mm)

c (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-05-1

90mm

130mm

730 mm

2950 din

4970 din

4870 din

AS-AL-05-2

70mm

90mm

500 mm

1650 din

2810 din

2730 din

AS-AL-05-3

60mm

75mm

420 mm

1220 din

2070 din

2010 din

 

Noge za stolove od punog drveta: bukva , hrast i jasen.

Šifra:

a (mm)

c (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-06-1

80mm

170mm

730 mm

2320 din

3950 din

3830 din

AS-AL-06-2

60mm

115mm

500 mm

2040 din

3470 din

3370 din

AS-AL-06-3

50mm

100mm

420 mm

1190 din

2030 din

1960 din

 

Nogari za stolove od punog drveta: bukva , hrast i jasen.

Šifra:

a (mm)

c (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-07-1

90mm

140mm

730 mm

2950 din

4970 din

4870 din

AS-AL-07-2

70mm

95mm

500 mm

1650 din

2810 din

2730 din

AS-AL-07-3

60mm

80mm

420 mm

1220 din

2070 din

2010 din

 

Noge za stolove od punog drveta: bukva , hrast i jasen.

Šifra:

a (mm)

c (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-08-1

50mm

150mm

730 mm

2040 din

3470 din

3370 din

AS-AL-08-2

40mm

100mm

500 mm

1480 din

2520 din

2440 din

AS-AL-08-3

30mm

85mm

420 mm

1190 din

2030 din

1960 din

 

Noga za sto od drveta

Šifra:

a (mm)

c (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-09-1

80mm

140mm

730 mm

2320 din

3950 din

3830 din

AS-AL-09-2

60mm

95mm

500 mm

1575 din

2680 din

2600 din

AS-AL-09-3

50mm

80mm

420 mm

1190 din

2030 din

1960 din

 

Nogari za sto

Šifra:

a (mm)

c (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-10-1

90mm

170mm

730 mm

4020 din

6840 din

6640 din

AS-AL-10-2

70mm

115mm

500 mm

2320 din

3950 din

3830 din

AS-AL-10-3

60mm

100mm

420 mm

1760 din

2900 din

2910 din

 

Ravne noge za stolove

Šifra:

a (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-11-1

120mm

730 mm

3450 din

5865 din

5690 din

AS-AL-11-2

120mm

500 mm

2320 din

3950 din

3830 din

AS-AL-11-3

120mm

420 mm

1880 din

3200 din

3100 din

 

Ravne noge za stolove

Šifra:

a (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-12-1

95mm

730 mm

2670 din

4540 din

4400 din

AS-AL-12-2

95mm

500 mm

1840 din

3130 din

3040 din

AS-AL-12-3

95mm

420 mm

1570 din

2670 din

2590 din

 

Ravne noge za stolove

Šifra:

a (mm)

b (mm)
dužina:

Bukva
Cena / kom

Hrast
Cena / kom

Jasen
Cena / kom

AS-AL-13-1

80mm

730 mm

1870 din

3180 din

3090 din

AS-AL-13-2

80mm

500 mm

1330 din

2260 din

2200 din

AS-AL-13-3

80mm

420 mm

1120 din

1905 din

1850 din

 

Ravne noge za stolove

Šifra:

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

AS-NL-01

220mm

635mm

900mm

520mm

340mm

240mm

Bukva
Cena / kom

--- din

Hrast
Cena / kom

--- din

Jasen
Cena / kom

--- din

 

Tokarene središnje noge za stolove od drveta

Šifra:

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

AS-NL-02

135mm

635mm

1360mm

490mm

380mm

240mm

145mm

400mm

Bukva
Cena / kom

--- din

Hrast
Cena / kom

--- din

Jasen
Cena / kom

--- din

 

Noga na sredinu stola

Šifra:

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

AS-NL-03

270mm

635mm

900mm

470mm

350mm

270mm

Bukva
Cena / kom

--- din

Hrast
Cena / kom

--- din

Jasen
Cena / kom

--- din

 

Kockasti centralni stub za sto od drveta

Šifra:

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

AS-NL-04

180mm

635mm

810mm

610mm

310mm

170mm

Bukva
Cena / kom

--- din

Hrast
Cena / kom

--- din

Jasen
Cena / kom

--- din

 

Podkonstrukcija za centralne noge.

Naziv:

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

Podkonstrukcija
 za centralne noge:

700mm

300mm

95mm

Jelovina Cena / kom

--- din

Bukva Cena / kom

2910 din

Hrast Cena / kom

--- din

Jasen Cena / kom

--- din

Kako montirati podkonstrukciju za centralne noge?
 KLIKNITE OVDE.


Tokarene drvene noge možete poručiti putem naše kontakt stranice ili preko telefona 021/843-712.